Monthly Archives: April 2016

Kallelse årsstämma Shortcut Media 29 april kl 15:00

Stockholm 1 april 2016 KALLELSE Till Aktieägarna i SHORTCUT MEDIA AB (publ) Härmed kallas aktieägarna i Shortcut Media AB till årsstämma. Datum         2016-04-29 Tid                Kl 15:00 Plats             Karlavägen 108, 8 tr (Bolagets kontor) Anmälan för deltagande på årsstämman skall ske per email till anders.brinck@shortcutmedia.se senast…
Läs mer