Monthly Archives: June 2017

Shortcut förlänger teckningsperioden tre dagar till 22 juni

Styrelsen i Shortcut Media AB har beslutat om att förlänga emissionsperioden med tre dagar till 22 juni. Detta till följd av att ny information i form av bl.a. genomfört förvärv och större beställningar publicerats sent under emissionsperioden.  Teckningstiden startade 31 maj och har idag den 19 juni förlängts till den 22 juni. Detta till följd…
Läs mer

Shortcut Media förvärvar Frost VFX

Nedanstående avser pressmeddelande från Shortcut Media. Nyheten har även publicerats i bl.a. Dagens Media. Shortcut Media Group förvärvar 100% av Stockholmsbaserade Frost VFX AB och fördubblar därmed gruppens kapacitet inom avancerad animation samt visuella effekter. Shortcut Media förvärvar 100% av aktierna i Frost VFX AB, en Stockholmsbaserad produktionsstudio specialiserad på visuella effekter, animation och specialeffekter…
Läs mer
- Det är jätteroligt att ha fått den här möjligheten att driva och utveckla arbetet vi redan påbörjat på Shortcut Post. Min vision är att bygga Stockholms mest efterfrågade efterbearbetningsbolag. Jag vill samla på mig de bästa teamen i branschen för att kunna ge våra kunder bästa möjliga kvalitet, säger Pia Berglund, som tillträder som VD för Shortcut Post den 1 augusti 2017.

Se hela nyheten här.

Pia Berglund har tidigare haft en befattning som produktionschef i bolaget sen 2012 och kommer dessförinnan från produktionsbolaget Eyeworks. Hon efterträder Anders Brinck, som kommer att lägga ytterligare fokus på rollen som koncernchef. Pia utsågs även till styrelsesuppleant i SMG vid årsstämman den 23 maj.

Beställningarna om ca 2 Mkr avser efterbearbetning och kommer från svenska produktionsbolag. Produktion väntas pågå mellan Q2 och Q4 2017, med en relativt jämn fördelning mellan kvartalen. De nya beställningarna, tillsammans med den höga orderingången i bolaget de senaste månaderna, innebär att Shortcut Post förväntas öka sin omsättning med omkring 50% under 2017. 2016 omsatte bolaget 8 Mkr.

Shortcut tilldelas ramavtal med Socialstyrelsen

Pressmeddelande Stockholm 2017-06-13 Shortcut Media Film rankades som nummer 2 av 3 st avtalsleverantörer i Socialstyrelsens nationella upphandling av filmproduktion. Upphandlingen är enligt Socialstyrelsen värd ca 2,5 Mkr per år under de upp till fyra åren som avtalet löper, totalt ca 10 Mkr. Upphandlingen har gjorts inom ramen för Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).…
Läs mer