Monthly Archives: March 2018

Shortcut tilldelas ramavtal med Statens maritima museer

Shortcut Media Film rankades som nummer ett och tilldelas därmed ramavtal i Statens maritima museers nationella upphandling av filmproduktion. Upphandlingen är enligt Statens maritima museer värd ca 1 Mkr per år under de upp till fyra åren som avtalet löper, totalt ca 4 Mkr.   Upphandlingen har gjorts inom ramen för Lag (2007:1091) om offentlig…
Läs mer