Monthly Archives: May 2018

Shortcut Media Group: Q1 2018

Om Shortcut Media Group Shortcut Media Group (SMG) är en av Sveriges ledande, oberoende produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, VR, promos samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Media, Good Motion samt Frost VFX. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget. Läs hela rapporten här.  …
Läs mer

SMG: Årsredovisning 2017

Styrelsen och vd för Shortcut Media Group (SMG) presenterar härmed Årsredovisningen för räkenskapsåret 2017. Årsstämman kommer att hållas kl. 15.00 torsdagen den 24 maj på dotterbolaget Bond Street Films kontor på Ynglingagatan 15 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken…
Läs mer