Monthly Archives: June 2018

Shortcut Produktion vinner uppdrag värda drygt 1 Mkr

Shortcut Media Produktion, som är en del av Shortcut Media Group (SMG), har vunnit uppdrag värda drygt 1 Mkr från två kunder. Beställningarna kommer från två svenska produktionsbolag och avser efterbearbetning. Produktionen kommer primärt att utföras under tredje kvartalet 2018. - Jag ser fram emot att samarbeta med vårt fantastiska team på de här produktionerna.…
Läs mer

Förvärv av minoritetspost Goodmotion genomfört enligt plan. Riktad kvittningsemission registrerad.

Shortcut Media Group har genomfört en riktad kvittningsemission med stöd av bemyndigande från årsstämma. Man har därmed slutfört affären av minoritetsposten i Goodmotion AB genom att styrelsen beslutat om att emittera totalt 148 836 aktier till en kurs om 2 Kr i en riktad emission. Shortcut Media Group har slutfört affären av minoritetsandelarna i Goodmotion…
Läs mer

Oddway Film vinner uppdrag värt 0,7-0,9 Mkr från en ny kund

Oddway Film & Television, som är en del av Shortcut Media Group, har vunnit ett uppdrag om mellan 0,7 och 0,9 Mkr från en ny kund. Beställningen kommer från ett större skandinaviskt företag och avser produktion av en reklamfilm. Produktionen kommer primärt att utföras under tredje kvartalet 2018. - Det är roligt att vi fått…
Läs mer

Bond Street Film har mottagit filmbeställningar till ett värde av 1,4 Mkr

Bond Street Film, som tillhör Shortcut Media Group, har mottagit beställningar avseende produktion av promotionfilm för datorspel, inom VR samt reklamfilm till ett värde av ca 1,4 Mkr för produktion under hösten. Beställningarna kommer huvudsakligen att produceras under det tredje kvartalet 2018. En av kunderna är en datorspelutvecklare och den andre är en kommunikationsbyrå. Filmerna…
Läs mer