Monthly Archives: July 2018

Shortcut Media Produktion tilldelas ramavtal med Diskrimineringsombudsmannen

Shortcut Media Produktion tilldelas ramavtal i Diskrimineringsombudsmannens nationella upphandling av filmproduktion. Avtalet väntas vara värt ca 0,7 Mkr per år i upp till fyra år. Idag meddelades tilldelningsbeslut i Diskrimineringsombudsmannens (DO) nationella upphandling av filmproduktion avseende spelfilm. Shortcut Media Produktion tilldelas avtalet som ensam leverantör. Upphandlingen har gjorts inom ramen för Lag (2007:1091) om offentlig…
Läs mer