Artikel i Börshajen

Detta är ett referat från en artikel i Börshajen. Originalartikeln finns här. Se hela bilagan till Dagens Industri här

Shortcut Media når långt med kortfilmsproduktion

2017-03-17, Börshajen

Stark tillväxt med god lönsamhet i en bransch som växer så det knakar. Filmproduktionsbolaget Shortcut Media Group siktar på att gå internationellt nästa år.

Shortcut Media Group är ett av Sveriges ledande lmproduk- tionsbolag inom kortformat,
som reklam-, företags- och animerad lm samt VR, trailers och promos. Bolaget verkar på en

snabbväxande marknad och tillväxten sker både organiskt samt via förvärv. Koncernen med bas i Stockholm nns nu även i Göteborg och planen är att gå internationellt under 2018.

– Vi har varit lönsamma sedan start, vi har positiva kassa öden från verk- samheten och expanderar kraftigt, säger vd:n Anders Brinck och fortsätter:

– Att det går så bra är för att vi är
ett av de första bolagen i Sverige och kanske Norden som gått in i ett tidigare

"Att det går så bra ärförattviärettav de första bolagen i Sverige och kanske Norden som gått in i ett tidigare kreatörs- drivet marknads- segment"

kreatörsdrivet marknadssegment. Vi är perfekt positionerade på en marknad som expanderar kraftigt och har en ovanligt stor bredd och kapacitet på vårt erbjudande.

EN VR-PRODUKTION TILL SJ som gjordes i samarbete med SJ och Rayvr ck stor publicitet i a ärs- och dagspress. Den 7 mars gick ”Filmen om Badrock” med Björn Skifs upp på bioduken, all

efterbearbetning är gjord av Shortcut. Bolaget har framför allt fokus på in- spelad och animerad lm i kortformat vilket är ett segment som ökar kraftigt.

– Rörlig bild ökar på grund av digitali- seringen och formaten blir kortare hela tiden vilket blir väldigt gynnsamt för oss. Ett av våra bolag, Oddway, produce- rade lm om kvinnliga intimprodukter som vann en Global Award och de vann även Årets Byrå 2016.

2016 REDOVISADE Shortcut Media Group en tillväxt på 229 procent och nio procents rörelsemarginal. Företaget har släppt en lmversion av sin bokslutskommitté som har fått spridning i nanspress och positiv respons från aktieägarna.

– Vi har sett att vår modell är framgångsrik och vi kommer att fortsätta växa. I år förväntar vi oss en tillväxt på 40 procent med tvåsi riga rörelsemarginaler med be ntlig verksamhet. Vi har även era förvärvs- dialoger och siktar på att gå internatio- nellt nästa år, avslutar Anders.

OM SHORTCUT MEDIA GROUP

Shortcut Media Group är en snabbväxande mediakoncern som består av sex bolag som producerar rörlig bild av olika slag. 2016 redovisade SMG en tillväxt på 229 procent och nio procents rörelsemarginal. Koncernen nns i Stockholm och Göteborg och har ambitioner att satsa internationellt under 2018.