Artikel i Börsvärlden

Detta är ett referat från artikel i Börsvärlden. Originalartikeln finns här.

Shortcut Media Group har sedan sin IPO fortsatt att växa i rask takt.

Shortcut Media Group på stark frammarsch

9 mars, 2017 Småbolag

Sommaren 2016 noterades det Stockholmsbaserade företaget Shortcut Media Group under kortnamnet ”SMG”. Bolagets tillväxt under 2016 slutade på imponerande 229 procent, med en rörelsemarginal på 9 %. Under 2016 slutade aktiekursen med en uppgång på ca +18% och under 2017 är utvecklingen så långt ytterligare ca +8 %. Börsvärlden följer idag upp vår bevakning av Shortcut med en färsk VD-intervju med Anders Brinck.

Bolaget är ett av Sveriges ledande filmproduktionsbolag inom kortformat och levererar rörlig bild till bl.a. sociala samt digitala medier, ett marknadssegment med hög tillväxt. Shortcut har varit noterat sen i juni 2016. Hur känns det att stänga ert första år som noterat bolag?
– Det har varit en spännande tid och mycket roligt har hänt. För exakt ett år sen var vi ca 20 st medarbetare, nu är vi ca 60 st. Vi ser positivt på 2017, med en ambition att nå ca 40 % tillväxt och tvåsiffrig rörelsemarginal.

Ni har haft en ganska stabil kursuppgång sen noteringen. Är ni nöjda?
– Vi brukar inte kommentera aktiekursen, men hoppas självklart att våra aktieägare är nöjda med sin investering. Vi jobbar hårt för att göra aktieägarna ännu nöjdare framöver.

Det har redan släppts flera nyheter under 2017. Ett förvärv, priser, utnämningar och premiärer. Vad kan investerare förvänta sig framgent?
– För tillfället pågår två parallella förvärvsdialoger samt en koncernövergripande nykundsbearbetning. Vi hoppas att det ska kunna leda till en positiv nyhet eller två. Plus att vi i början av maj släpper vår första kvartalsrapport, där alla bolag som nu ingår i koncernen kommer att finnas med. Den tillväxt vi har haft kommer då att bli ännu tydligare.

Shortcut jobbar med filmproduktion i kortformat. Vad exakt innebär det?
– Att vi producerar i stort sett alla typer av rörlig bild som inte är långfilm, TV eller drama. Tänk webb-, reklam- och företagsfilm, VR, 360-film, trailers/promos, animerad film, 3D och så vidare. Kort och gott all typ av rörlig bild du ofta ser på sociala medier, hemsidor, i mobilen, på TV, bio, med mera. Det är ett område som växer väldigt snabbt och där många kunder vill ha en leveranssäker partner att arbeta med.

Verksamhetsåret 2016 uppvisade ni en tresiffrig tillväxt och 2017 räknar ni med fortsatt hög tillväxttakt. Vilka är anledningarna till er snabba tillväxt?
– Det är en kombination av organisk och förvärvad tillväxt. De senaste 12 månaderna har vi genomfört tre förvärv. Därutöver hade vi en organisk tillväxt på över 20 % under 2016. Den fina organiska tillväxten tillsammans med förvärv gör att vi växer väldigt fort, samtidigt som vi har en god lönsamhet.

Ni har alltså gjort tre förvärv på ett år och har två ytterligare förhandlingar. Är marknaden så fragmenterad att det återstår många förvärvskandidater?
– Ja, det finns massor av möjligheter. Vi ser många bolag som är intressanta, men man behöver samtidigt göra sin hemläxa ordentligt så att alla parter blir nöjda. Det är i slutändan en ”people business”. Skälet till att vi vill växa och gärna gör det genom förvärv, är att många kunder söker en partner de kan arbeta långsiktigt med för sitt rörliga material. Vi kan erbjuda rätt kvalitet, bredd och trygghet på ett sätt som i stort sett är unikt på den svenska marknaden idag.

Ni kommunicerade vid noteringen att ni hade som ambition att vara utanför Stockholm inom ett år och utanför Sverige inom två. Hur har det gått?
– Vi förvärvade alldeles nyligen produktionsbolaget Oddway i Göteborg som har en mycket fin kundlista. Vi har därmed representation även i västra Sverige. Vår ambition att expandera utomlands under nästa år ligger fast. Sverige ligger i framkant inom många delar av produktion av rörlig bild och vi tror oss kunna attrahera mycket kundintresse vid en etablering utomlands.

Avslutningsvis, finns det något ni inte var nöjda med 2016?
– Vi slutade helåret med en rörelsemarginal på 9 %, vilket var något lägre än de 11 % vi siktade på. För 2017 siktar vi återigen på att nå 11 %. Under Q4 2016 landade marginalen på 16 %, så det upplever vi som fullt görbart.

Shortcut presenterar sin bokslutskommuniké i unikt filmformat
– Vi övervägde att investera i en kostsam, fysisk årsredovisning med avancerad layout, men fick kalla fötter och beslutade oss för att kommunicera med film istället. Filmen sammanfattar bokslutet 2016 på tio minuter och är förhoppningsvis lättsmält oavsett om tittaren sitter på bussen, tåget, hemma eller på kontoret, säger Anders Brinck.

Det är ännu relativt få noterade bolag som kommunicerar sina kvartals- eller bokslutskommunikéer med hjälp av film. Shortcuts publicering av en bokslutsfilm är ett steg i bolagets arbete för att inspirera andra bolag att se möjligheterna med kommunikation genom rörlig bild.