Investerare

Om Shortcut Media Group

Shortcut är en ägarledd mediekoncern som vuxit från en omsättning på ca 1 Mkr 2011 till ca 65 Mkr 2017. Koncernens tillväxt drivs av en kombination av organisk tillväxt samt förvärv. Sedan 2016 har fyra förvärv genomförts. Tillväxt under 2016 uppgick till 229% och under Q1 2017 till 159%. Bägge perioderna översteg organisk tillväxt 20%.

Koncernen består av följande åtta bolag.

Shortcut Media AB – Koncernmoder; ansvarar för finansiering, avtal, koncernledning samt administration.

Bond Street Film Stockholm – Produktion av reklam- och high-end företagsfilm, trailers,  promos, samt filmrelaterad digital produktion.

Oddway Film & Television – Produktion av reklamfilm, brand- och imagefilm med fokus på storytelling.

Shortcut Media Post – Efterbearbetning av TV, reklam-, företags- och myndighetsfilm samt bio.

Good Motion – Produktion av high-end 3D-animation, visuella effekter och 360/VR till reklam- och företagsfilm, TV och Drama.

Frost VFX – Produktion av visuella effekter, animation och specialeffekter inom premiumsegmentet.

Shortcut Media Film – Produktion av beställningsfilm till företag, byråer, myndigheter, m m.

Shortcut Media Graphics – Produktion av animerad film, rörlig företagsgrafik samt TV-grafik.

Koncernens omsättning präglas av en stor andel återkommande kunder samt långa kontrakt.

Fokus framgent är på lönsam tillväxt genom regelbundna förvärv, geografisk expansion, långsiktigt säljarbete och rekrytering av nyckelpersoner.

Fyra skäl att investera i Shortcut

  • Stark, lönsam tillväxt - 229% tillväxt 2016, 159% under första kvartalet 2017
  • Track record av framgångsrik förvärvsstrategi och utmärkta möjligheter att driva fortsatt konsolidering. Sedan 2016 har fyra förvärv genomförts framgångsrikt
  • Hög grad av återkommande kunder och långa avtal, trots diversifierad kundbas
  • Snabb marknadsutveckling som präglas av mycket god tillväxt, 20% förväntas 2014-2020