Investerare

Om Shortcut Media Group

Shortcut är en ägarledd mediekoncern som vuxit från en omsättning på ca 1 Mkr 2011 till ca 34 Mkr 2015, pro forma. Koncernens tillväxt drivs av en kombination av organisk tillväxt samt förvärv. Sedan 2012 har tre förvärv genomförts.

Koncernen består av följande sex bolag.

Shortcut Media AB – Koncernmoder; ansvarar för finansiering, avtal, koncernledning samt administration.

Bond Street Film Stockholm AB – Produktion av reklam- och high-end företagsfilm, trailers,  promos, samt filmrelaterad digital produktion.

Shortcut Media Post AB – Efterbearbetning av TV, reklam-, företags- och myndighetsfilm samt bio.

Good motion AB - Produktion av high-end 3D-animation, visuella effekter och 360/VR till reklam- och företagsfilm, TV och Drama.

Shortcut Media Film AB – Produktion av beställningsfilm till företag, byråer, myndigheter, m m.

Shortcut Media Graphics AB – Produktion av animerad film, rörlig företagsgrafik samt TV-grafik.

Koncernens omsättning präglas av en stor andel återkommande kunder samt långa kontrakt.

Fokus framgent är på lönsam tillväxt genom regelbundna förvärv, geografisk expansion, långsiktigt säljarbete och rekrytering av nyckelpersoner.

Fyra skäl att investera i Shortcut

  • Stark, lönsam tillväxt
  • Track record av framgångsrik förvärvsstrategi och utmärkta möjligheter att driva fortsatt konsolidering. Under 2016 har två förvärv och en strategisk investering genomförts så långt
  • Hög grad av återkommande kunder och långa avtal, trots diversifierad kundbas
  • Snabb marknadsutveckling som präglas av mycket god tillväxt
  • Välinvesterad plattform med ett 50-tal fullutrustade arbetsplatser, omfattande teknisk plattform samt motsvarande ca 45st heltidstjänster fördelat på tre kontor med totalt ca 900 kvm i centrala Stockholm