Bakgrund

Bakgrund

Marknaden för filmproduktion i kortformat växer fort men är fragmenterad. Majoriteten av aktörerna på marknaden är kreatörsledda fåmansbolag. Det finns goda möjligheter för en professionellt ledd koncern att konsolidera marknaden och utnyttja de intäkts- och kostnadssynergier som då uppstår. Shortcut har en god organisk tillväxt och driver även marknadskonsolideringen, genom att sedan början av 2016 ha förvärvat fyra bolag i Stockholm samt Göteborg. Sedan 2012 har sex bolag förvärvats.

Konsolidering

Marknaden är fragmenterad och konsolideringsgraden i övrigt har hittills varit låg. Den främsta anledningen är såvitt Shortcuts ledning kan se att många av bolagen i branschen drivs av kreatörer. Bolagets ledning är av uppfattningen att detta leder till god kreativ höjd, men också till begränsad professionalitet i företagsledning samt relativt lågt resursutnyttjande. I synnerhet det låga resursutnyttjandet, det vill säga dålig beläggning, verkar innebära att många bolag har begränsad lönsamhet trots goda täckningsbidrag från genomförda produktioner. En större aktör med fler affärsområden bör i större utsträckning kunna behålla en jämn, hög beläggning samt nå stordriftsfördelar vad gäller inköp av både teknik och tjänster.