Bakgrund & Motiv

Bakgrund

Marknaden för produktion av beställnings-, reklam- och animerad film, trailers, efterbearbetning till TV och därmed relaterade digitala tjänster är fragmenterad. Majoriteten av aktörerna på marknaden är kreatörsledda fåmansbolag. Det finns goda möjligheter för en professionellt ledd koncern att konsolidera marknaden och utnyttja de intäkts- och kostnadssynergier som då uppstår.

Konsolidering

Marknaden är fragmenterad och  konsolideringsgraden har hittills varit låg.  En större aktör med fler affärsområden kan i större utsträckning behålla en jämn, hög beläggning samt nå stordriftsfördelar vad gäller både försäljning samt inköp av teknik och tjänster.

Notering

Det finns tre huvudanledningar till att Shortcut önskar noteras.

  • En notering tillhandahåller en perfekt finansieringsmodell för Shortcut konsolideringsstrategi samt skapar alternativa förvärvsfinansieringsmöjligheter
  • Det tillhandhåller tydligare incitament för nyckelpersoner och minoritetsägare än vad som kan erbjudas av ett aktiebolag i privat miljö
  • Shortcut Media Group blir det första noterade, renodlade filmproduktionsbolaget i Norden, vilket genererar PR samt bygger varumärke