Start

Koncernens omsättning präglas av en stor andel återkommande kunder samt långa kontrakt.

Fokus framgent är på lönsam tillväxt genom regelbundna förvärv, geografisk expansion, långsiktigt säljarbete och rekrytering av nyckelpersoner.

Fyra skäl att investera i Shortcut

  • Stark, lönsam tillväxt
  • Track record av framgångsrik förvärvsstrategi och utmärkta möjligheter att driva fortsatt konsolidering
  • Hög grad av återkommande kunder och långa avtal, trots diversifierad kundbas
  • Snabb marknadsutveckling som präglas av mycket god tillväxt