Start

Om Shortcut Media Group

Shortcut är en ägarledd mediekoncern som under vuxit från en omsättning på ca 1 Mkr 2011 till ca 65 Mkr 2017. Koncernens tillväxt drivs av en kombination av organisk tillväxt samt förvärv. 2016 uppgick tillväxten till 229% och Q1 2017 till 159%. Bägge perioderna översteg organisk tillväxt 20%. Sedan 2016 har fyra förvärv genomförts.

Koncernen består av följande åtta bolag.

Shortcut Media AB – Koncernmoder; ansvarar för finansiering, avtal, koncernledning samt administration.

Bond Street Film Stockholm AB – Produktion av reklam- och high-end företagsfilm, trailers, promos, samt filmrelaterad digital produktion. Både filmproduktionen (reklam/företagsfilm) och trailers/promos tillhör high-end segmentet. Bond Street är därmed gruppens
premiumvarumärke i Stockholmsregionen inom dessa områden.

Oddway Film & Television AB – Produktion av reklam-, varumärkes- och profilfilm samt high-end företagsfilm. Samtliga produktionstyper tillhör high-end segmentet. Oddway är därmed gruppens premiumvarumärke i västra samt södra Sverige inom dessa områden.

Shortcut Media Post AB – Efterbearbetning av TV, reklam-, företags- och myndighetsfilm samt bio. Bolaget efterbearbetar kort sagt alla typer av inspelat, rörligt material. Bl.a. tankas material in, textas, sorteras, klipps, färgkorrigeras och ljudbehandlas. Post hanterar därför producerat material från flera av dess systerbolag, samt en lång rad externa kunder såsom t ex TV- och filmproduktionsbolag.

Frost VFX - Produktion av visuella effekter, animation och specialeffekter inom premiumsegmentet.

Goodmotion AB – Produktion av 3d-animation och visuella effekter. Både 3D-animationen och visuella effekterna tillhör high-end segmentet. Good Motion är därmed gruppens premiumvarumärke inom dessa områden.

Shortcut Media Film AB – Produktion av beställningsfilm till företag, byråer, myndigheter, m m. Shortcut Film gör fler men enklare filmproduktioner per år, jämfört med Bond Street.

Shortcut Media Graphics AB – Produktion av animerad film, rörlig företagsgrafik samt TV-grafik. Shortcut Graphics gör fler men enklare grafikproduktioner per år, jämfört med Good Motion.

Koncernens omsättning präglas av en stor andel återkommande kunder samt långa kontrakt.

Fokus framgent är på lönsam tillväxt genom regelbundna förvärv, geografisk expansion, långsiktigt säljarbete och rekrytering av nyckelpersoner.

Fyra skäl att investera i Shortcut

  • Stark, lönsam tillväxt
  • Track record av framgångsrik förvärvsstrategi och utmärkta möjligheter att driva fortsatt konsolidering
  • Hög grad av återkommande kunder och långa avtal, trots diversifierad kundbas
  • Snabb marknadsutveckling som präglas av mycket god tillväxt