VD har ordet

För nästan exakt ett år sedan publicerades Shortcuts noteringsmemorandum, inför noteringen på AktieTorget. Noteringsemissionen blev lyckad och tecknades till 371%.

Jämför man vilka mål som sattes upp inför noteringen i noteringsmemorandumet framgår att Shortcut under tiden sedan noteringen har nått eller överträffat i stort sett alla mål som kommunicerades, med undantag för att vi 2016 kom in en procentenhet lägre än målet för rörelsemarginalen (före noteringsrelaterade kostnader). Vi har bl.a. genomfört fler förvärv, växt snabbare både sett till total samt organisk tillväxt, expanderat utanför Stockholm samt intagit en marknadsledande position på kortare tid än förväntat.

I VD-ordet till noteringsmemorandumet beskrevs vikten av att som filproduktionsbolag tydligt kommunicera på vilket sätt man skiljer sig från mängden. Där beskrevs tre unika egenskaper hos Shortcut:

  • Vi är en medarbetarägd organisation
  • Vi erbjuder hela spektrumet av rörlig bild
  • Vi skiljer på kreation och administration, det vill säga bolaget drivs till lika del av starka administratörer och av starka kreatörer

Ovanstående styrkor är fortfarande minst lika aktuella. Efter vårt första år som noterat bolag kan vi även glädjas åt att komplettera listan med ytterligare punkter.

  • Vi är ett av Sveriges ledande filmproduktionsbolag i kortformat
  • Shortcut är, såvitt vi vet, fortfarande det enda bolaget i sitt slag i Norden som är marknadsnoterat
  • Vi är dessutom ett av Nordens mest prisbelönta bolag inom våra kategorier, med en lång rad nationella och internationella priser. Bara 2017 utsågs bla. dotterboalget Oddway till Sveriges bästa filmproduktionsbolag i Årets Byrå och dotterbolaget Bond Street blev nyligen nominerade till Agency of the Year i PromaxBDA, Los Angeles.

Precis som tidigare ligger fokus på att fortsätta vår tillväxtresa, både organiskt och via förvärv. Marknaden kommer fortsätta att utvecklas i hög takt och framtidens vinnare blir förmodligen bolag som tidigt identifierar och agerar på digitaliseringens möjligheter. Här tror vi att vår unika position och organisation ger oss minsts lika stora möjligheter som för ett år sedan. Parallellt med tillväxtarbetet kommer vi att öka tempot i arbetet med att utvinna synergier inom gruppen, både på intäkts- och kostnadssidan.

Under 2017 är vårt mål att nå en tillväxt o mca 50%, till en omsättning om minst 60 Mkr, samt att nå ca 11% i rörelsemarginal före Goodwill-avskrivningar (EBITA). Nästa år, 2018, har vi som ambition att expandera internationellt.

Varmt välkommen att följa oss som aktieägare!

Anders Brinck
VD
Shortcut Media Group