VD har ordet

Marknaden för produktion av rörlig media har nog aldrig varit större. När användandet av sociala medier ökar i snabb takt uppstår behov för företag att sticka ut oABrinckch profilera sig. Fler och fler gör det med rörlig bild.

Samtidigt sker ett skifte från traditionella mediekanaler, t ex linjär-TV, till digitala medier. Det skapar både stora möjligheter och utmaningar. Totala medieinvesteringar i Sverige väntas öka med 4,2% under 2016, men variationen på tillväxten är stor. Investeringarna i digitala medier ökade 2015 med 20%, medan investeringarna i TV, radio och bio minskade med 3%.

Shortcut har hittills klarat denna omställning mycket väl. 2015 var vår organiska tillväxt 44%. Samtidigt ska vi vara ödmjuka för att vi konkurrerar med många kompetenta branschkollegor. Vi håller därför ögonen öppna efter strategiska samarbetsmöjligheter, inklusive förvärv. Vi ska, även när marknaden fortsätter att utvecklas, förbli en av de ledande helhetsleverantörerna inom rörlig media. I dagsläget erbjuder vi alltifrån reklam- och företagsfilm till grafik, trailers, TV, efterbearbetning och relaterade digitala tjänster. I framtiden är ambitionen att vårt tjänsteerbjudande inom rörlig bild ska bli ännu bredare.

I en värld där de flesta människor med sin smartphone kan spela in film av HD-kvalitét blir det alltmer viktigt att som filmproduktionsbolag tydligt kommunicera på vilket sätt man skiljer sig från mängden.

Shortcut är unikt på tre sätt:

  • Vi är en medarbetarägd organisation. På riktigt. Alla heltidsmedarbetare i alla koncernbolag, oavsett anställningsform, är delägare
  • Shortcut erbjuder hela spektrumet av rörlig mediaproduktion
  • Vi har en professionell styrelse och ledning, till skillnad från många av våra branschkollegor

Nu ligger fokus på att fortsätta vår tillväxtresa, både organiskt och via förvärv. Vi ser framför oss geografisk expansion i kombination med ökad bredd och djup i vårt tjänsteerbjudande. Marknaden kommer sannolikt fortsätta att utvecklas i hög takt. Här tror vi att vår unika position och organisation ger oss stora möjligheter.

Vi har som ambition att kombinera en årlig organisk tillväxt norr om 20% med ungefär ett väl utvalt förvärv per år. Målet är att minst fördubbla vår omsättning på tre år.

Varmt välkommen att följa oss som aktieägare!

Anders Brinck
VD
Shortcut Media Group

Inspelad VD-intervju