Nyheter

Shortcut Media Group: Q1 2018

Om Shortcut Media Group Shortcut Media Group (SMG) är en av Sveriges ledande, oberoende produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, VR, promos samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Media, Good Motion samt Frost VFX. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget. Läs hela rapporten här.  …
Läs mer

SMG: Årsredovisning 2017

Styrelsen och vd för Shortcut Media Group (SMG) presenterar härmed Årsredovisningen för räkenskapsåret 2017. Årsstämman kommer att hållas kl. 15.00 torsdagen den 24 maj på dotterbolaget Bond Street Films kontor på Ynglingagatan 15 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken…
Läs mer

Kallelse till årsstämma i Shortcut Media 24 maj 2018

Stockholm 25 april 2018 Härmed kallas aktieägarna i Shortcut Media AB till årsstämma. Datum 2018-05-24 Tid       Kl. 15:00 Plats    Ynglingagatan 15 (dotterbolaget Bond Street Films kontor) Aktieägare, som vill delta i årsstämman skall dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 maj 2018, dels anmäla sitt deltagande i…
Läs mer

Shortcut tilldelas ramavtal med Statens maritima museer

Shortcut Media Film rankades som nummer ett och tilldelas därmed ramavtal i Statens maritima museers nationella upphandling av filmproduktion. Upphandlingen är enligt Statens maritima museer värd ca 1 Mkr per år under de upp till fyra åren som avtalet löper, totalt ca 4 Mkr.   Upphandlingen har gjorts inom ramen för Lag (2007:1091) om offentlig…
Läs mer