Nyheter

Shortcut Media Group: Q2 2018

Om Shortcut Media Group Shortcut Media Group (SMG) är en av Sveriges ledande, oberoende produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, visuella effekter, VR, promos samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Media Produktion, Good Motion samt Frost VFX. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget.   Första…
Läs mer

Avtal med Diskrimineringsombudsmannen träder i kraft för Shortcut Media Produktion

Det nationella ramavtalet av filmproduktion med Diskrimineringsombudsmannen är undertecknat och träder därmed nu i kraft för Shortcut Media Produktion.   Om ramavtalet med Diskrimineringsombudsmannen (DO) Ramavtalet med DO avser filmproduktion samt animation och har Shortcut Media Produktion som ensam ramavtalsleverantör. Avtalet har ett uppskattat värde per år om ca 700 Tkr, det vill säga ca 3…
Läs mer

Shortcut Media Produktion tilldelas ramavtal med Diskrimineringsombudsmannen

Shortcut Media Produktion tilldelas ramavtal i Diskrimineringsombudsmannens nationella upphandling av filmproduktion. Avtalet väntas vara värt ca 0,7 Mkr per år i upp till fyra år. Idag meddelades tilldelningsbeslut i Diskrimineringsombudsmannens (DO) nationella upphandling av filmproduktion avseende spelfilm. Shortcut Media Produktion tilldelas avtalet som ensam leverantör. Upphandlingen har gjorts inom ramen för Lag (2007:1091) om offentlig…
Läs mer

Shortcut Produktion vinner uppdrag värda drygt 1 Mkr

Shortcut Media Produktion, som är en del av Shortcut Media Group (SMG), har vunnit uppdrag värda drygt 1 Mkr från två kunder. Beställningarna kommer från två svenska produktionsbolag och avser efterbearbetning. Produktionen kommer primärt att utföras under tredje kvartalet 2018. - Jag ser fram emot att samarbeta med vårt fantastiska team på de här produktionerna.…
Läs mer