Fredriksborg

Produktion av film åt Statens fastighetsverk om historien kring Fredriksborgs fästning på Värmdö och Stockholms lås.

Shortcut Media är upphandlad exklusiv filmleverantör åt Statens Fastighetsverk och har ansvarat för manus, inspelning, efterbearbetning och grafik.
Producent: Johan Samuelsson

KUND: Statens Fastighetsverk
PRODUKTIONSÅR: 2014