Shortcut Media Graphics showreel 2014

Sammanfattning av produktioner som medarbetarna på Shortcut Media har varit med och producerat.

Materialet utgör en salig blandning mellan 3D som använts bland annat i reklamfilmer, vinjetter och intern marknadsföring. Det är ett urval av saker som våra grafiker har gjort och visar dels hur brett användningsområdet för 3D är, dels att det passar bra i en rad olika sammanhang.