Säkerhet

Shortcut Media fick i uppdrag av Statens Fastighetsverk att ta fram en animerad informationsfilm avseende säkerhet.

I uppdraget ingick manusskrivning, grafisk utformning, animation och ljudläggning.

KUND: Statens Fastighetsverk 
PRODUKTIONSÅR: 2014