SBR – Standard Business Reporting

Shortcut Graphics fick i uppdrag att producera en informationsfilm om begreppet SBR - Standard Business Reporting, en öppen internationell standard för digital affärsrapportering.

Uppdragsgivaren var Föreningen XBRL Sweden. Shortcut Graphics stod för hela produktionen.

 

KUND: Föreningen XBRL Sweden
PRODUKTIONSÅR: 2017