Shortcut Media Graphics Showreel 2016

En blandning av produktioner som Shortcut Media Graphics producerat. I de flesta fall har vi stått för allt från idé till färdig film.