SMG bokslutskommuniké 2016

Här sammanfattar vi Shortcut Media Group:s bokslutskommuniké i filmformat.