Tillväxtverket – KTP

KTP är en modell som främjar kunskapsväxling mellan akademi, samhälle och näringsliv.
I denna film får vi veta mer om KTP och hur modellen har tillämpats på företaget Dalafrakt.

Shortcut Film stod för alla delar av produktionen som gjordes på uppdrag av Tillväxtverket.

KUND: Tillväxtverket
PRODUKTIONSÅR: 2017