Tillväxtverket Socialt företagande

Ett socialt företag har som mål att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv.

Vi blev väldigt glada att få göra tre filmer som berättar om denna fantastiska bolagsform och hoppas att fler får upp ögonen för sociala företag och den nytta de gör för individer och samhället.

Det producerades tre filmer som berättar om ASF från tre olika perspektiv. Filmen ovan är från arbetsgivarens perspektiv. De andra två berättar ur arbetstagarens respektive Arbetsförmedlingens perspektiv och kan ses nedan.

Uppdragsgivare var Tillväxtverket och Shortcut stod för hela produktionen från inspelning till efterbearbetning inklusive bl.a. grafik.

KUND: Tillväxtverket
PRODUKTIONSÅR: 2017