Portfolio Category: Graphics

Intro Svensk Biografreklam

Shortcut Media fick i uppdrag att producera en introduktionsvinjett åt Svensk Biografreklam. Vi ansvarade för hela produktionen, från idé till färdig film. KUND: Svensk Biografreklam AB  PRODUKTIONSÅR: 2012
Läs mer

Avanza Forum Vinjett

Shortcut Media fick i uppdrag av Avanza Bank och deras eventbyrå Occasion att producera ett grafiskt paket till Avanza Forum 2012. I paketet ingick bland annat vinjett, namnskyltar, introblock samt programpunktsskyltar. Shortcut Media ansvarade för idéframtagning, grafisk utformning och animering. KUND: Occasion/Avanza Bank  PRODUKTIONSÅR: 2012
Läs mer

Digital is Out

I samband med Clear channels event på Fotografiska museet hösten 2011 skulle en digital inbjudan tas fram. Shortcut fick uppdraget att komma med en idé som skulle ge en känsla för vad gästerna hade att vänta sig. Denna inbjudan mailades ut som kunde ses på dator samt i mobiltelefonen. Videon till vänster visa slutresultatet.  …
Läs mer

Lägenhetsfilm i 3D

Denna film är en visualisering av en ännu inte färdigställd fastighet. Syftet med filmen är att marknadsföra objektet för potentiella spekulanter. Shortcut Media baserade sitt arbete endast på lägenheternas planlösning och byggde utifrån detta upp en komplett miljö. Uppbyggnaden innebar att vi tog ansvar hela vägen från uppbyggnad av lägenhetens stomme i 3D till inredning…
Läs mer