Shortcut förlänger teckningsperioden tre dagar till 22 juni

Styrelsen i Shortcut Media AB har beslutat om att förlänga emissionsperioden med tre dagar till 22 juni. Detta till följd av att ny information i form av bl.a. genomfört förvärv och större beställningar publicerats sent under emissionsperioden. 

Teckningstiden startade 31 maj och har idag den 19 juni förlängts till den 22 juni. Detta till följd av att ny information i form av förvärv och större beställningar publicerats sent under emissionstiden (se nedan). Styrelsen har därför valt att förlänga emissionsperioden med tre dagar. Syftet med förlängningen är att ge investerare tid att hinna utvärdera samt agera på nämnda information.

Den 16 juni meddelades att Shortcut Media Group förvärvar 100% av Stockholmsbaserade Frost VFX, som omsatte 5 Mkr med 14% rörelsemarginal senaste räkenskapsåret: http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=84508.  

Den 16 juni meddelades även att Shortcut Post mottagit beställningar om 2 Mkr, utser Pia Berglund till VD samt förväntas växa 50% under 2017: http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=84501.

Totalt emitterar Shortcut Media AB (publ) högst 1 510 000 aktier till kursen 6,50 kr. Det motsvarar en rabatt om 9,5% mot volymviktad kurs de senaste tjugo handelsdagarna innan emissionsbeslutet. Courtage utgår ej.

Teckning kan ske via Nordnet, Avanza, på teckningssedel samt digitalt med Bank-ID.

Teckningssedel och digital teckning finns här: http://shortcutmedia.se/ir/memorandumteckna-aktier/

Via Nordnet kan teckning göras via Min Depå - > Övriga företagshändelser - > Shortcut Media AB (publ).

Via Avanza kan teckning göras via Mina Sidor - > Nyemissioner och introduktioner - > Övriga erbjudanden - > Shortcut Media AB (publ).

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, mest prisbelönta, oberoende produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, promos samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Post, Good Motion, Shortcut Film samt Shortcut Graphics. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget. Under 2016 uppvisade Shortcut en omsättningstillväxt om 229% samt en rörelsemarginal på 9%.

Shortcuts film avseende bokslutskommunikén 2016 finnas att se här: https://vimeo.com/206008644.

Fyra skäl att investera i Shortcut

  •   Stark, lönsam tillväxt. Shortcut har uppvisat tresiffrig omsättningstillväxt de senaste fem kvartalen
  •   Track record av framgångsrik förvärvsstrategi och utmärkta möjligheter att driva fortsatt konsolidering. Sedan 2016 har fyra framgångsrika förvärv genomförts
  •   Hög grad av återkommande kunder och långa avtal, trots diversifierad kundbas
  •   Snabb marknadsutveckling som präglas av god tillväxt, ca 20% per år

Villkor i sammandrag:

  •   Teckningstid:     31 maj – 22 juni 2017
  •   Minsta teckning:            1 000 aktier
  •   Teckningskurs: 6,50 SEK per aktie
  •   Emissionsbelopp:          7,8 Mkr (9,8 Mkr inklusive övertilldelningsoption)
  •   Antal nyemitterade:       1 200 000 (1 510 000 inklusive övertilldelningsoption)
  •   Anmälan ska göras på särskild anmälningssedel. Den kan erhållas från Bolaget och finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.shortcutmedia.se. Depåkunder hos Avanza och Nordnet kan anmäla sig via deras internettjänster.

Erbjudandets rabatt

Nedan sammanställs storleken på Erbjudandets rabatt för en rad olika perioder innan emissionsbeslutet. Samtliga rabattsatser avser volymviktad aktiekurs sett över beskrivet antal handelsdagar.

Erbjudandets rabatt
En handelsdag 3,0%
Fem handelsdagar 4,1%
Tio handelsdagar 4,5%
20 handelsdagar 9,5%
30 handelsdagar 9,9%

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck
VD
Shortcut Media Group
anders.brinck@shortcutmedia.se
Tel: 076-949 66 99

Alt.

Christer Karlsson
CFO
Shortcut Media Group
christer.karlsson@shortcutmedia.se
Tel: 0708 706 704

Denna information är sådan som Shortcut Media Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2017.