Shortcut tilldelas ramavtal med Statens maritima museer

Shortcut Media Film rankades som nummer ett och tilldelas därmed ramavtal i Statens maritima museers nationella upphandling av filmproduktion. Upphandlingen är enligt Statens maritima museer värd ca 1 Mkr per år under de upp till fyra åren som avtalet löper, totalt ca 4 Mkr.

 

Upphandlingen har gjorts inom ramen för Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Totalt lämnades 9 st anbud in avseende området filmproduktion. Shortcut Media Film rankades som nummer 1 och är den leverantör som Statens maritima museer (SMM) beslutat att tilldela avtalet.

SMM uppskattade avtalets värde (4 år) till ca 4 000 000 sek. Men det ingår även en option på tjänsterna i de förekommande fall som SMM utökade verksamheten med flera utställningsarenor. Optionens värde uppskattas till ytterligare någon miljon kronor.

Avtalet gäller från avtalets tecknande och tjugofyra (24) månader framåt (2020) och med möjlighet till förlängning med ytterligare två (2) år (2022).

Det ska understrykas att avtalsspärr råder under tio dagar, vilket innebär att upphandlingsbeskedet kan komma att överklagas av någon anbudsgivare. Om så sker kommer Shortcut snarast att meddela detta till marknaden.

Shortcut är en av de ledande leverantörerna av film till offentlig sektor i Sverige och har därmed lång erfarenhet inom segmentet. SMG har bl.a. levererat film till Tillväxtverket, Statens Fastighetsverk, Statens Maritima Muséer, Migrationsverket, Valmyndigheten, Arbetsgivarverket och Vägverket.