SMG: Årsredovisning 2017

Styrelsen och vd för Shortcut Media Group (SMG) presenterar härmed Årsredovisningen för räkenskapsåret 2017. Årsstämman kommer att hållas kl. 15.00 torsdagen den 24 maj på dotterbolaget Bond Street Films kontor på Ynglingagatan 15 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken samt anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 18 maj 2018. Anmälan om deltagande sker via email till fanny.andersson@shortcutmedia.se. Vid anmälan anges även antal eventuella biträden.

Se Årsredovisningen 2017 här.