Det nationella ramavtalet av filmproduktion med Upphandlingsmyndigheten är undertecknat och träder därmed nu i kraft för Shortcut Media Produktion.

Om ramavtalet med Upphandlingsmyndigheten (UHM)

Ramavtalet med UHM avser filmproduktion samt animation och har Shortcut Media Produktion som högst rankad ramavtalsleverantör av totalt tre leverantörer. Avtalet har ett uppskattat värde per år om ca 700 Tkr, det vill säga ca 3 Mkr vid full förlängning av avtalstiden (maximalt fyra år).

Avtalet gäller från avtalets tecknande och 24 månader framåt (till 2020) och med möjlighet tillförlängning med ytterligare två år (till 2022). Pressmeddelande om tilldelningen av avtalet med UHM sändes ut den 5 september.